Personuppgiftspolicy

POLICY – Behandling av personuppgifter

Denna policy har upprättats 2018-05-23, för Sernbrandt maskiner AB 556210-8984.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy.
Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet
med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och
under vilka förutsättningar.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

● Namn
● Adress
● E-postadress
● Telefonnummer
● Org. nr
● Födelsedatum
● Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

De uppgifter vi begär är för att kunna ge dig bästa möjliga service gällande transport av varor, nå dig när dina produkter finns att hämta eller
när vi har specifika erbjudanden/event.Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, avsluta kundkonto eller avregistrera dig från vårt
nyhetsbrev. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra
våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

● Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
● Uppgifter som registreras när du handlar på vår hemsida/ förfrågan om ett leasingavtal/ värdering etc.
● Uppgifter som vi får från offentliga register
● Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
● Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
● Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Cookies/Kakor

En cookie är en fil som sparas efter de webbplatser som du besöker. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar.

Med vänlig hälsning,
Sernbrandt maskiner & verktyg AB

Varukorg