Miljöpolicy

Sernbrandts Maskiner & Verktyg AB säljer nya och begagnade maskiner / verktyg samt utför service och installation på maskiner. Som försäljningsbolag inom maskinbranschen vill vi medverka till att fatta rätt miljöbeslut genom att verka för miljöanpassad upphandling för våra kunders räkning samt utföra ständiga förbättringar inom miljöområdet.

På Sernbrandts Maskiner är det viktigt att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten, alla ansvar för miljön, som en del i detta har företagets personal utbildat sig inom miljöområdet.  Vi skall medverka till en långsiktig positiv miljöutveckling och därför arbeta med att förebygga skadlig miljöpåverkan.

Detta betyder att vi frekvent arbetar med:

  • Öka återanvändning genom reparation och försäljning av begagnade maskiner

  • Aktivt jobba med energibesparande åtgärder

  • Använda miljömärkta varor, produkter så långt det går

  • Följa gällande lagstiftning, myndigheters & relevanta intressenters krav. 

  • Utbyta miljöfarliga kemikalier, oljor, rengöringsmedel mot mindre miljöfarliga 

  • Källsortera vårt avfall

  • Minska utsläpp från transporter

Varukorg