Sernbrandts Maskiner & Verktyg AB säljer nya och begagnade maskiner / verktyg samt utför
service och installation på maskiner. Som försäljningsbolag inom maskinbranschen vill vi medverka
till att fatta rätt miljöbeslut genom att verka för miljöanpassad upphandling för våra kunders räkning
samt utföra ständiga förbättringar inom miljöområdet. På Sernbrandts Maskiner är det viktigt att
integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten, alla ansvarar för miljön, som en del i detta har
företagets personal utbildat sig inom miljöområdet. Vi skall medverka till en långsiktig och positiv
miljöutveckling och därför arbeta med att förebygga skadlig miljöpåverkan.

Det betyder att vi:

  • Öka återanvändning genom reparation och försäljning av begagnade maskiner
  • Aktivt jobba med energibesparande åtgärder
  • Använda miljömärkta varor, produkter så långt det går
  • Följa gällande lagstiftning, myndigheters & relevanta intressenters krav.
  • Utbyta miljöfarliga kemikalier, oljor, rengöringsmedel mot mindre miljöfarliga
  • Källsortera vårt avfall
  • Minska utsläpp från transporter