Garanti & nyinstallation

Garanti vid köp av nya maskiner

12 månaders garanti vid köp av nya snickeri och metallmaskiner. Garantitiden startar när maskinen är lämnad på angiven plats och tas i drift. Under garantitiden gäller endast produktionsfel av maskin. Garantin gäller ej om inte Sernbrandt maskiner eller en godkänd auktoriserad installatör av Sernbrandt har installerat och kört igång maskinen. Garantin omfattar inte maskinfel som kan hänföras till felaktigt handhavande, åtgärder utförda av icke auktoriserad personal, eller om reservdelar vilka inte levererats av Sernbrandt maskiner installerats i maskinen. Garanti gäller inte heller om ändringar eller anpassningar har gjorts i maskinen, vilka inte skriftligen har godkänts av Sernbrandt maskiner. Garantin omfattar också fria utbytesdelar (exkl. förslitningsdelar) och frakter av dessa. Garantin omfattar inte följdskador. Under garantitiden gäller fri teknisk support. Efter garantitidens slut debiteras reparationer och servicebesök enligt gällande prislista.

Övertagande

Kvarvarande mindre justeringar och kompletteringar som är utan betydelse för anläggningens drift skall inte utgöra hinder för övertagande. Före övertagandet har köparen inte rätt att ta anläggningen eller någon del av den i drift. Om köparen gör det utan säljarens samtycke anses köparen därigenom ha övertagit
anläggningen.

Garanti vid köp av begagande maskiner

Garantin gäller i 3 månader från levererad maskin. Garantin innefattar funktionsgaranti. Garantin gäller ej på fel och brister som säljaren har uppmärksammat köparen på.

Service

Service debiteras enligt gällande prislista. Vi lämnar gärna offert på avtal. Kontakta vår eftermarknadsavdelning på telefon eller mail 08-7112845 eller Service@sernbrandt.se.

Varukorg