Handguard säkerhetssystem

System med 2 kameror som upptäcker faran innan den är skedd. Skyddar människor, maskinen och materialet. Fungerar i alla material.

Vi erbjuder leasing.

Produktbeskrivning

System med 2 kameror som upptäcker faran innan den är skedd. Skyddar människor, maskinen och materialet från olycksfall. Fungerar i alla material och även med handskar på. De smarta systemet känner av när handen är vid klingan eller arbetsområdet och åker då ned i bordet. Maskinen går att starta igen efter 10 sekunder. Se video för att enkelt se funktionerna.

Fördelen med ett kamerabaserat system:

  • Fungerar med alla material, t.ex. B. icke-järnmetaller, fuktigt trä eller plast.
  • Den kontrollerade nedsänkningsrörelsen skyddar maskinen, sågklingan och arbetsstycket.

  • Passar också för högre matningshastigheter eller snabbare handrörelser på grund av tidig upptäckt.

  • Tid för idrifttagning: 10 sek.

  • Sågblad Ø max 550 mm, svängbart på båda sidor.

Teknisk data