Elcon väggsåg 215 Extreme Automatic/DSXE

Artikelnr: M215008

Elcon väggsåg 215 Extreme Automatic/DSXE är för dig som vill ha effektiv såghantering i skivmaterial. En person hanterar enkelt skivor i denna maskin då denna maskin är utrustad med automatisk insågning i materialet, automatisk sågning i materialet,  både vertikalt och horisontalt.

Vi erbjuder leasing.

Produktbeskrivning

En kvalitétsväggsåg från Holland

För dig som vill ha effektiv såghantering i skivmaterial. En person hanterar enkelt skivor i denna maskin då denna maskin är utrustad med automatisk insågning i materialet, automatisk sågning i materialet,  både vertikalt och horisontalt.

 • Mycket stabil, precis och användarvänlig väggsåg.
 • Extreme Automatic/DSXE-modellen har en 300 mm klinga vilket ger ett sågdjup på 80 mm.
 • Mycket kraftigare sågbalk och såghuvud än Standard/Professional/Extreme-modellerna
 • Pneumatisk fastlåsning av såghuvudet vid horisontal sågning med finjustering av sågmåttet
 • Pneumatisk sågning i materialet
 • Enkelt att vrida såghuvudet från vertikal sågning till horisontal sågning
 • Härdad precisions rundstav på både horisontala och vertikala rörelsen
 • Finjustering på anhållet och tydliga skalor ger precisa sågsnitt
 • 1 person klarar enkelt av att kapa upp större skivor eller remsa
 • Godkända av miljöarbetsverket, med godkända skydd, nödstoppar utsug m.m
 • Behöver ej stå mot vägg/fästas
 • Sågar i skivmaterial trä, plast, aluminium m.m
 • Passar dig som använder sågen mycket
 • Extreme Automatic-Modellen är helt automatisk (automatisk nedsågning i materialet)
 • Automatisk sågrörelse både horisontalt och vertikalt
 • Med retur till startläge
 • Mycket användarvänlig touchscreen

Begär offert:

 • För frakt/montering/injustering
 • Vi har spånsugar, rör, automatstart och erbjuder installation.

Teknisk data

 Max såglängd  4300 mm *(5300 mm)
 Max såghöjd  2150 mm
 Klingstorlek  303 mm
 Sågdjup  80 mm
 Motor  4 hk
 Vikt  905 kg
 Ritsklinga  Nej
 Maskinstorlek  Se bild på väggsågen
 Spånstos  1*100 mm