Den stora ramen möjliggör skärning av paneler upp till 3200x3200 mm. Extra rullar för enkel lastning av material samt tillåter vinkelskärning upp till 45 grader.

Den stora ramen möjliggör skärning av paneler upp till 3200×3200 mm. Extra rullar för enkel lastning av material samt tillåter vinkelskärning upp till 45 grader.